Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

  1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: SARANTIS HUNGARY KFT.

Cím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park

Levélcím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park

E-mail: info@sarantis.hu

Web: www.sarantisgroup.com

Telefon: +36 23 430 627

Adószám: 10862412-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-156730

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 23 430 627

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Csodó Tamás

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

  1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik: önkéntes hozzájárulás, a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: A Játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni.

A Hatóság elérhetősége: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

  1. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok köre: A Játékosok e-mail címe.

Időtartam: A Játék időtartama és azt követő 5 év

A SARANTIS adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 2040 Budaörs Vasút utca 11. Shark Park) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

  1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
  2. a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
  3. b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
  4. c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére átadja. Átadásra kerülő adatok: név, lakcím, telefonszám, emailcím
  5. d) A Lebonyolító biztosítja azon internetes háttér-felületet, melyek a Nyereményjátékra történő kódfeltöltés a Játékos adatai tárolásra kerülnek. Lebonyolító ezen adatbázisból végzi a sorsolást, valamint veszi fel a Nyertessel a kapcsolatot.
  6. Egyéb rendelkezések

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a hu-marketing@sarantisgroup.com elérhetőségen.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Játékból kizárásra kerül.

 

hu-marketing@sarantisgroup.com

+36 23 430 627

Adatkezelési tájékoztató

Nyereményjáték szabályzat

SARANTIS HUNGARY KFT

All rights reserved – batiste.hu

Iratkozz fel hírlevelünkre!